سومین رزمایش تاکتیکی مشترک دستگاه‌های امنیتی کشور‌های حاشیه خلیج فارس در عربستان سعودی آغاز شد.