نیروی هوایی آمریکا و ارتش رژیم صهیونیستی رزمایشی را جهت مقابله با تهدید‌های موشکی و راکتی برگزارخواهند کرد.