بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی شنبه شب بار دیگر مردم بی گناه نوار غزه را تهدید به حمله و بمباران کرد.