مقامات اوکراین اعلام کردند که شهردار شهر ملیتوپل در جنوب اوکراین روز جمعه توسط سربازان روسی ربوده شده است.