پیش بینی می‌شود وزرای امور خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان به زودی درباره چگونگی احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران، بحث کنند.