فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن در دیدار با وزیر خارجه کویت، راهکار‌های پایان دادن به جنگ در یمن را بررسی کرد.