خالد العلیج معاون وزیر نفت و منابع زیرزمینی سوریه و حسن شاخصی رییس اجرایی انجمن دوستی ملت‌های ایران افق های همکاری تهران و دمشق در زمینه نفت و گاز را بررسی کردند.