کاخ سفید با صدور بیانیه ای از گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا و پادشاه عربستان سعودی پیرامون موضوعات منطقه ای از جمله ایران و یمن خبر داد.