پس از تأکیدات صورت گرفته در کمیسیون مشترک برجام بر لزوم تسریع در روند گفت‌وگوها، جلسه این کمیسیون روز گذشته و امروز ادامه یافت.