سفیر ایران در باکو با دو مقام جمهوری آذربایجان دیدار و گفت‌وگو کرد.