رسانه‌های لبنان از سردادن شعار‌هایی علیه عربستان سعودی و پادشاه این کشور در جریان راهپیمایی طرفداران «سعد حریری» که امروز در بیروت برگزار شد، خبر دادند.