رانندگان قطار دوازده شرکت ریلی انگلیس اعلام کردند در ماه جاری بار دیگر اعتصاب می‌کنند.