دبیرکل پیشین ناتو معتقد است اوکراین قادر است ارتش نامنظم روسیه را شکست دهد.