اگرچه کشورهای آسیایی مانند چین، ژاپن و کره جنوبی به موفقیت های زیادی در مهار کرونا دست یافته اند و حتی در جایی مانند چین رقم مبتلایان روزانه به این بیماری هم صفر شده است؛ اما پروتکل های بهداشتی از جمله زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و شستن دست ها همچنان رعایت می‌شود.