منابع غربی امروز اعلام کردند که «رابرت مالی» نماینده آمریکا در امور ایران امروز به قطر می‌ رود.