رئیس پلیس ملی ژاپن در پی ترور آبه شینزو نخست وزیر سابق این کشور از سمت خود استعفا کرد.