رییس پارلمان اوکراین گفت که روسیه خسارت‌های سنگینی طی عملیات در اوکراین متحمل شده است.