رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل برای انجام یک دیدار رسمی و گفتگو پیرامون دستورکار امنیتی و راههای گسترش همکاری دوجانبه به بحرین سفر کرد.