رئیس فیفا برای تماشای بازی تیم ملی عراق با امارات به این کشور دعوت شد