شایعات مبنی بر بیمار بودن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گسترش یافته‌اند.