مدیر سازمان سیا ادعا کرد، حمله روسیه به اوکراین را اکنون می‌توان یک “شکست” قلمداد کرد.