شی جین پینگ از ارتش چین خواسته است تا بر آمادگی برای جنگ تمرکز داشته و آمادگی جنگی داشته باشند.