دادستان فدرال آرژانتین خواستار صدور حکم ۱۲ سال حبس برای «کریستینا فرناندز» رئیس جمهور پیشین و معاون کنونی رئیس جمهور آرژانتین به اتهام فساد در امور دولتی شد.