رئیس جمهور پرو ساعاتی پس از تلاش برای انحلال کنگره دستگیر شد.