بر اساس گزارش دفتر نخست وزیری سریلانکا، رانیل ویکرمسینگه، نخست وزیر این کشور امروز جمعه به عنوان رئیس جمهور موقت در برابر قاضی دادگاه عالی سوگند یاد کرد.