رئیس جمهور فیلیپین تهدید کرد افرادی که واکسن نزنند زندانی می‌شوند.