«منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس شنبه شب خواستار تحریم همه‌پرسی قانون اساسی توسط مردم این کشور شد.