رئیس جمهور ارمنستان شامگاه یکشنبه با درخواست نخست وزیر این کشور برای استعفا موافقت کرد.