خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی از انتخاب «یون سوک یول» به عنوان رئیس جمهور بعدی این کشور در پی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.