دفتر ریاست جمهوری کنیا جمعه شب اعلام کرد ویلیام روتو رئیس جمهور کنیا چهار بازرس انتخاباتی را که از تأیید پیروزی او در انتخابات ماه آگوست خودداری کرده بودند، تعلیق کرد و هیاتی را برای بررسی امکان برکناری آنها تشکیل داد.