قیس سعید رئیس جمهور تونس پنجشنبه شب با صدور فرمانی از رأی‌دهندگان این کشور خواست تا ۱۷ دسامبر (۲۶ آذرماه) در انتخابات پارلمانی شرکت کنند.