سیریل رامافوزا رئیس جمهوری آفریقای جنوبی که به دلیل رسوایی مالی با تهدید استیضاح روبرو است، گفت که از قدرت کناره‌گیری نخواهد کرد.