نمایندگان پارلمان ایرلند در یک رای‌گیری تاریخی از لایحه‌ای حمایت کردند که شهرک سازی‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در فلسطین را اشغال‌گری نامیده است.