بعد از انتشار بیانیه جدید تروئیکای اروپایی درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران، نخست‌وزیر رژیم موقت صهیونیستی از موضع فرانسه، آلمان و انگلیس قدردانی کرد.