۲ بازیکن ایرانی شاغل در لیگ بلژیک به نظر می‌رسد در باشگاه شارلروا به پایان راه رسیده اند.