منابع خبری بامداد شنبه گزارش دادند، شاه اردن در سفر به کانادا با نخست وزیر این کشور دیدار و دوطرف درباره آخرین تحولات منطقه و جهان گفت وگو کردند.