وزیر امور خارجه آمریکا روز پنج شنبه با رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی و سفیر این رژیم در واشنگتن دیدار کرد.