وزیران امور خارجه ایران و قطر صبح امروز با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.