وزرای امور خارجه انگلیس و فلسطین روز پنجشنبه در لندن دیدار و پیرامون انتخابات پیش‌رو در فلسطین گفت وگو کردند.