اعضای هیئت وزارت امور خارجه طالبان با نخست وزیر پاکستان دیدار و گفت و گو کردند.