نمایندگانی از دو کشور قطر و امارات برای نخستین بار پس از امضای توافق از سرگیری روابط، در کویت با یکدیگر دیدار کردند.