نارندرا مودی نخست وزیر هند سه سال پس از لغو امتیازات خاص جامو و کشمیر، روز پنجشنبه با ۱۴ رهبر کشمیری در محل سکونت خود در دهلی نو دیدار کرد تا مسیر آینده برای این منطقه را با رهبران کشمیری بررسی کند.