رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و امیر قطر در دوحه دیدار و گفتگو کردند.