رئیس جمهور ترکیه و وزیر امور خارجه قطر در استانبول دیدار و گفت وگو کردند.