وزیر خارجه روسیه امروز (سه شنبه) با مامور تشکیل کابینه لبنان درباره اوضاع در لبنان و سوریه گفتگو کرد.