فرمانده تروریست‌های آمریکایی مستقر در منطقه (سنتکام) امروز با رئیس‌جمهور افغانستان در کابل دیدار کرد.