رئیس‌جمهوری تونس در نشست مشترک با رئیس شورای ریاستی بر لزوم عبور از مشکلات بین لیبی و تونس تاکید کرد.