امیر قطر با هیئتی از جنبش حماس به ریاست اسماعیل هنیه دیدار و رایزنی کرد.