شبکه خبری سی ان ان آمریکا اعلام کرد که بر اساس بیانیه سازمان کمک مسیحی مستقر در آمریکا، دو مبلغ مذهبی مسیحی آمریکایی از ۱۷ مبلغ مذهبی که حدود یک ماه پیش توسط گروه های تبهکار در هائیتی ربوده شده بودند، آزاد شدند.