صلیب سرخ جهانی اعلام کرد دو سوم مردم یمن به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.